Bằng cách nào bạn sẽ phát triển việc kinh doanh thiết kế web? (phần 3)

Bảng trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của việc kinh doanh. Ngay khi bạn biết về chúng, bạn có thể học cách phát huy tối đa các điểm mạnh và bổ khuyết những điểm yếu. Bài tập này rất có lợi cho bạn, và bạn càng thẳng thắng hơn, sẽ dễ dàng cho thấy các lĩnh vực yếu mà bạn muốn phát triển hơn.

Hãy đánh giá bản thân theo tỷ lệ từ 1 – 5. 1 có nghĩa rằng câu này chẳng có gì giống bạn, và 5 có nghĩa rằng nó phù hợp với bạn. Hãy bổ sung các quan điểm của bạn vào mỗi phần để xem thấy những lĩnh vực nào cần làm việc.

Đánh giá của bạn Propeller Head
“Tôi có thể dành nhiều giờ trong việc ngắt một chương trình để xem nó chạy thành công”.
“Tôi quen thuộc và có thể dùng nhiều ngôn ngữ lập trình như là Java, C++, Perl, ASP,…”.
“Tôi đã làm việc với nhiều mạng và các hệ thống máy tính. Tôi quen thuộc với các thuật ngữ như là TCP/IP, router, ATM và DSL”.
“Tôi thích học nhiều phương pháp dùng đề ngăn cản các hacker từ việc ngắt các hệ thống máy điện toán trên Internet. Tôi cảm thấy tự tin trong công việc đảm bảo vấn đề an toàn trên một Web site”.
“Tôi thực hiện việc tháo rời các máy điện toán, và cảm thấy rằng mình biết nhiều về cách bộ nhớ hoạt động, cách một ổ đĩa cứng thực hiện chức năng, và cách để tất cả đều làm việc cùng nhau”.
Tổng cộng có 25 điểm.

 

Đánh giá của bạn Ponytail
“Tôi cảm giác tôi có một giác quan tốt về màu sắc, sự cân bằng và bắt mắt, và tôi thích trình bày một Web site”.
“Tôi rất thoải mái với một hay nhiều chương trình thiết kế đồ họa phổ biến dùng để tạo và chỉnh sửa các đồ họa cho Intemet”
“Tôi quen thuộc với các thuật ngữ như là pixel, Web safe colors, screen resolution, jpeg, gif và dither”.
“Tôi có thể mất nhiều giờ để trộn một nhóm các ảnh vào trong một collage (nghệ thuật trang trí ảnh) cho một Web site.”
“Tôi thích làm những việc mang tính sáng tạo và mỹ thuật, như là tô, vẽ, chạm khắc, thiết kế newsletter, chụp hình và landscaping (trình bày văn bản trên trang giấy)”. Tôi thích sáng tạo.
Tổng số có 25 điểm.

 

Đánh giá của bạn Rainmaker
Tôi thích nói chuyện với các khách hàng không quen thuộc với Intemet về lợi ích và các cơ hội lớn”
“Tôi ngạc nhiên khi gặp một người không quen biết trên Internet. Tôi mong đợi để hình dung việc kinh doanh của họ có thể thay đổi nếu họ vẫn còn trên Internet”.
“Khi đi đến buổi giao tiếp xã hội, tôi thấy bản thân mình quan tâm đến Internet và những gì mà Internet sẽ mang đến trong tương lai”.
“Tôi thích bán một dịch vụ mà tôi tin. Tôi thực hiện điều cam kết và ký một hợp đồng”.
“Nếu một ai gặp sự cố về các Web site, tôi thích nhảy đến và gõ cửa để bán nhiều dịch vụ mà họ có thể đề xuất”
Tổng số có 25 điểm

 

Đánh giá của bạn Green Visor Cap (Mũ giáp xanh)
“Tôi thích hình dung mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền, hoặc bằng việc thiết kế các Web site, hoặc bằng cách bán các widget”.
“Nếu một khách hàng muốn một Web site, tôi luôn tìm cách để làm việc về vấn đề đó, với ngân sách của ông ấy hay bà ấy trong khi tôi vẫn còn kiếm được tiền”.
“Tôi ngạc nhiên sự khác nhau giữa các account thu vào và các account chi trả trong kinh doanh”.
“Tôi biết việc lưu thông tiền mặt là gì và loại thuế nào tôi cần sắp đặt”.
“Tôi thích việc ghi chép sổ sách và chịu trách nhiệm việc theo dõi một số vấn đề kế toán trong kinh doanh”.
“Công việc đó sẽ khiến tôi phát điên lên nếu tôi không biết được rõ ràng và việc tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và lượng tiền tôi khi xài bao nhiêu”.
Tổng số có 25 điểm.

 

Đánh giá của bạn Business Suit
Khi tôi có điều gì đó đáng giá mà người khác cần, tôi thích thu xếp một cuộc giao dịch để cả hai chúng tôi đều hài lòng”.
“Tôi muốn thực hiện một quyết định, dù đúng hay sai, hơn là loại bỏ một vấn đề chưa quyết định. Tôi ghét tính thiếu quả quyết”.
“Tôi có đôi vai to. Tôi hài lòng khi chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi điều đã xảy ra trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân”.
“Khi một quyết định phải được thực hiện, tôi không chống lại để khiến ai đó không thoải mái. Mức độ stress cao là những điều thường xảy ra”.
“Tôi làm chủ hoặc điều hành công việc kinh doanh thành công trước kia. Tôi thích đương đầu trực tiếp với vấn đề kinh doanh”.
Tổng số có 25 điểm.

cách ghi điểm bài trắc nghiệm

Propeller Head: Bằng cách nào bạn ghi điểm cho việc lập trình, lên kịch bản và điện toán hóa số điểm

Số điểm Các lời nhận xét
21-25 Lời chúc mừng: bạn là một propeller head! Dùng các thế mạnh này và thuận lợi của bạn để kiếm được nhiều hợp đồng cấn nhiều kịch bản và làm việc với cơ sở dữ liệu mà những người khác không thể xử lý. Bạn có thể phát hiện rằng mình không mạnh về một số lĩnh vực khác của bài trắc nghiệm này. Nếu thế, bạn cần tìm một nhà thiết kế Web khác với các thế mạnh mà bạnkhông có.
16-20 Bạn có một nền tảng mạnh trong việc lập trình hoặc lên kịch bản mà chúng sẽ cho bạn một nền tảng vững chắc trong việc thiết kế Web. Đừng e sợ để tiếp thị các kỹ năng của bạn khi quảng cáo việc kinh doanh.
11-15 Các kỹ năng của bạn như là một propeller head có thể rất thích hợp cho việc thiết kế các Web site. Bạn có thể phát hiện rằng khi bạn nhận được các kế hoạch ngoài tầm khả năng, thì bạn cần hoặc đánh bóng một số kỹ thuật cần thiết hoặc tìm một vài người trợ giúp. Hãy giữ danh sách liên lạc với tên, ít nhất là của propeller head luôn sẵn lòng giúp thực hiện các kế hoạch bất chợt hoặc là tên của một nhân viên hoặc tên của một cơ sở thầu.
5-10 Bạn sẽ cần một số trợ giúp từ một propel1er head? Bạn nên xem xét hoặc nắm lấy một vài phương sách để làm mạnh các kỹ năng của bạn hoặc tìm một propeller head làm việc cùng.

Ponytail: Bằng cách nào bạn ghi điểm cho việc trình bày và thiết kế mang tính mỹ thuật?

Số điểm Các lời nhân xét
21-25 Bạn là một Internet ponytail! Bạn mạnh về các kỹ năng sáng tạo vả mỹ thuật mà bạn sẽ có thể đưa vào công việc thiết kế Web site. Nếu bạn cần một số trợ giúp với một số khía cạnh khác trong kinh doanh, dùng các kỹ năng thiết kế và trình bày của mình và tìm một người hợp tác với các thế mạnh khác cho kế hoạch khá phức tạp.
16-20 Bạn có một nền tảng sáng tạo và mỹ thuật rất mạnh. Nền tảng này sẽ giúp bạn làm tốt trong việc trình bày, thiết kế và cái thiện các Web site. Trong việc bán các dịch vụ, hãy nhớ làm nổi bật các kỹ năng của bạn như là một nhà thiết kế sáng tạo. Nhưng luôn nhớ rằng mục tiêu của phần lớn các Web site là quảng cáo hay bán một sản phẩm hay dịch vụ. Tránh việc tạo các Web site dễ nhìn, được biết đến như là ‘eye candy’ (dễ bắt mắt), dẫn đến không hoàn thành các mục tiêu của họ.
11-15 Bạn có các kỹ năng tốt sẽ giúp bạn trong việc thiết kế các Web site. Khi làm việc với các Web site không yêu cầu các kỹ năng cao cấp trong công việc thiết kế hoặc đồ họa mỹ thuật, bạn nên gây ấn tượng. Nếu bạn thấy rằng bạn đang nhận một số kế hoạch để yêu cầu các kỹ năng cao cấp, bạn có thể mong ký hợp đồng với một nghệ sĩ đồ họa.
5-10 Luôn giữ tên của một số ponytail trong danh sách liên lạc của bạn? Bạn cũng có thể muốn mất ít thời gian thử nghiệm với chương trình thiết kế đồ họa. Phần lớn các chương trình bổ trợ luôn có sẵn trên Internet hoặc trên một CD-ROM. Nếu bạn không quan tâm đến khía cạnh sáng tạo của việc thiết kế Web, hoặc cảm thấy rằng bạn không có tài năng cần thiết, thì hãy nhớ rằng bạn có một cộng sự giỏi, một nhà thầu giỏi hay một nhân viên giỏi để giúp bạn với các công việc sáng tạo.

Rainmaker: Bằng cách nào bạn ghi điểm cho việc bán cáo dịch vụ của bạn?

 

Số điểm Các lời nhận xét
21-25 Bạn có khả năng tạo các rainstom (cơn xáo động) của các khách hàng! Thế mạnh của bạn trong việc bán là một tài sản lớn. Hãy cẩn thận rằng bạn không vượt quá các dịch vụ của bạn và sau đó bạn không thể theo dõi tốt công việc. Bạn có thể mong rằng để kết hợp các động lực hoặc với một propeller head hoặc với một ponytail để bạn có thể tập trung theo dõi công việc đang tiến hành.
16-20 Bạn có tài trong việc bán. Nếu bạn kết hợp việc đó với một số kỹ năng thiết kế và cố cải tiến bất kỳ các đặc tính khác cần sự năng động, bạn nên nghĩ đến tương lai xa tốt đẹp trong việc làm chủ một dịch vụ thiết kế web.
11-15 Khả năng giao dịch của bạn có thể phù hợp để duy trì việc kinh doanh. Bạn có thể muốn mất thời gian để học cách nhìn mới và các kỹ năng tiếp thị. Cố tìm một thị trường thích hợp (ví dụ, tập trung vào để trở thành một nhà thiết kế Web lưu trữ phần cứng hoặc nhà thiết kế Web cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng) và trở thành chuyên viên trong lĩnh vực đó. Điều này sẽ cho phép bạn tập trung vào một thị trường nhỏ hơn trong khi tạo các kỹ năng giao dịch.


Date: Tháng Ba 8, 2016