Gói thiết kế logo bạc

Gói thiết kế được yêu thích của chúng tôi….

Gói thiết kế này còn được gọi là gói thiết kế bạc, bạn sẽ nhận được 05 thiết kế logo trong khoảng thời gian 4 ngày làm việc.

Chúng tôi sẽ thiết kế logo theo khái niệm do bạn cung cấp và đồng thời cũng sẽ hỗ trợ cho bạn không giới hạn vòng chỉnh sửa.

Gói thiết kế này có nghĩa là khách hàng gửi thông tin giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ cần thiết kế. Trưởng nhóm thiết kế sẽ lên ý tưởng để làm việc với team design.

Gói thiết kế logo này bao gồm:

1. Bạn sẽ được làm việc với 02 logo designer thông qua điện thoại bất cứ khi nào.

2. Bạn nhận được 05 thiết kế logo.

3. Gói thiết kế logo này không giới hạn về màu sắc.

4. Phiên bản logo đầu tiên sẽ được bàn giao trong 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn cần gấp logo trong 1 ngày làm việc thì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng với một phần phụ phí.

5. Gửi bảng Final logo bằng email

Chúng tôi cung cấp tất cả các định dạng cần thiết cho cả web và in ấn (bao gồm cả các tập tin nguồn). Chúng tôi cung cấp: Các định dạng PSD, PNG, TIFF, JPEG, GIF và PDF.

 

Liên hệ dịch vụ Gói thiết kế logo bạc.

Xin điền đầy đủ các thông tin.