GÓI THIẾT KẾ LOGO ĐỒNG

Khi tất cả những gì bạn cần chỉ là 01 logo độc đáo….

Gói thiết kế này còn được gọi là gói thiết kế đồng, bạn sẽ nhận được 03 thiết kế logo trong khoảng thời gian 4 ngày làm việc.

Chúng tôi sẽ thiết kế logo theo khái niệm do bạn cung cấp và đồng thời cũng sẽ hỗ trợ cho bạn không giới hạn vòng chỉnh sửa.

Gói thiết kế này có nghĩa là khách hàng cung cấp màu sắc, thị trường mục tiêu, chủ đề cần thiết kế.

Gói thiết kế logo này bao gồm:

1. Bạn sẽ được làm việc với 01 logo designer thông qua điện thoại bất cứ khi nào.

2. Bạn nhận được 03 thiết kế logo.

3. Gói thiết kế logo này không giới hạn về màu sắc.

4. Phiên bản logo đầu tiên sẽ được bàn giao trong 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn cần gấp logo trong 1 ngày làm việc thì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng với một phần phụ phí.

5. Gửi bảng Final logo bằng email

Chúng tôi cung cấp tất cả các định dạng cần thiết cho cả web và in ấn (bao gồm cả các tập tin nguồn). Chúng tôi cung cấp: Các định dạng PSD, PNG, TIFF, JPEG, GIF và PDF.

 

Liên hệ dịch vụ GÓI THIẾT KẾ LOGO ĐỒNG.

Xin điền đầy đủ các thông tin.