Phú Thọ thiết kế web theo dõi nông thôn mới

Phu Tho lap trang web theo doi nong thon moi

Trang web nhằm tuyên truyền, cập nhật tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới ở Phú Thọ.

Tham gia Diễn đàn khoa học “Những bài học kinh nghiệm rút ra qua đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” ngày 8/8, ThS. Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp các hội KH- KT tỉnh Phú Thọ đã có bài đánh giá công tác này tại địa phương.

Đặc biệt, ban chỉ đạo cấp tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên website nông thôn mới để tuyên truyền về chương trình đang thực hiện.Theo đại diện LHH KH-KT tỉnh Phú Thọ, ngay khi nhận được chương trình của Trung ương, lãnh đạo các cấp đã nhanh chóng thực hiện công tác chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh trước hết là chương trình tuyên truyền, phổ biến về xây dựng nông thôn mới cho bà con nông dân.

Sau đó, tỉnh thực hiện hàng loạt các phong trào thi đua, các chương trình hành động, tổ chức triển khai đến các cấp hội thành viên, mang lại hiệu quả và ngày càng đi sâu vào đời sống người dân nông thôn.

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã duy trì, nhân rộng các mô hình thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới như mô hình “5 trong 1”, “10 trong 1”,“Tiết kiệm phế liệu”, “Tuyến phố văn minh”.

Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tổ chức vận động trên hội viên, nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, duy trì Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vốn giúp nông dân làm kinh tế.

 Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh xây dựng nông thôn xanh – sạch – đẹp”.

Đoàn Thanh niên đã tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới…

Phú Thọ đã thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, đến nay có 120/247 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, giữ nguyên so với năm 2016; có 221/247 xã đạt tiêu chí về lao động có việc làm (chiếm 89,5%), giữ nguyên so với năm 2016.

Ngoài ra, các địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng các khu thu gom rác tập trung, cải tạo hệ thống thoát nước mặt khu dân cư; tích cực tuyên truyền đến người dân và tổ chức, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đến nay có 59/247 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (chiếm 23,9%), giảm 16 xã so với năm 2016.

Trong 247 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, huyện Lâm Thao đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Tỉnh Phú Thọ tự đánh giá, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với nhiều tiêu chí số xã đạt giảm so với thời điểm 31/12/2016.

Đặc biệt một số tiêu chí giảm mạnh như tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông giảm 99 xã; tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật giảm 159 xã; tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh giảm 61 xã.

Nguyên nhân là do UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu được đánh giá chặt chẽ hơn và một số tiêu chí được bổ sung thêm chỉ tiêu mới.

Phú Thọ xác định phương hướng thời gian tới là ưu tiên phát triển hạ tầng nông thôn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; xử lý ô nhiễm môi trương nông thôn.

Phu Tho lap trang web theo doi nong thon moi
Nông thôn mới đổi thay theo hướng nông nghiệp bền vững.

Đối với phát triển hạ tầng nông thôn, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn; hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm y tế.

Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi quy mô liên huyện, liên xã; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Về xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, tập trung xây dựng các công trình thu gom, xử lý rác thải, nước thải tập trung; tuyên truyền, phổ biến người dân, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về vệ sinh môi trường.

Cúc Phương – Baodatviet

Date: Tháng Tám 16, 2017