Thiết kế web tải nhanh sẽ được ưu tiên hiển thị trên Facebook

Trong vài tháng tới, Facebook sẽ cập nhật Bảng cấp tin (News Feed) để công cụ này ưu tiên hiển thị những đường link dẫn tới các trang web có tốc độ tải nhanh hơn.

Theo Đài NDTV (Ấn Độ) trong thông báo đưa lên blog của công ty, các lãnh đạo Facebook cho biết họ đã nghe thấy nhiều phàn nàn từ người dùng cho biết họ rất mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu thời gian tải của một trang web sau khi bấm vào đường link kết nối.

Công ty này cho rằng: “Trên thực tế, quan sát thói quen sử dụng Internet, chúng tôi cũng đã thấy rằng khi người ta phải chờ đợi một trang web tải quá lâu, họ sẽ bỏ luôn trang đó. Có tới 40% lượng người truy cập các trang web bỏ xem một trang sau 3 giây chờ đợi”.

Facebook sẽ ước tính khoảng thời gian tải ước tính của một trang web sau khi người dùng bấm vào đường link kết nối tới trang đó trên bảng cấp tin của ứng dụng Facebook trên thiết bị di động.

Lãnh đạo Facebook cũng nói sẽ cân nhắc tới các yếu tố như tốc độ kết nối mạng hiện tại của người dùng và tốc độ phản hồi nói chung của một trang web.

Theo đó nếu các dữ kiện cho thấy một trang web có tốc độ tải nhanh, đường link dẫn tới trang đó sẽ được ưu tiên hiển thị nhiều hơn trên Newsfeed của người dùng.

Date: Tháng Tám 3, 2017