Gói thiết kế logo starter

Khi khách hàng biết những gì khách hàng muốn….

Gói thiết kế này còn được gọi là gói thiết kế khởi đầu, bạn sẽ nhận được 01 thiết kế logo trong khoảng thời gian 4 ngày làm việc.

Chúng tôi sẽ thiết kế logo theo khái niệm do bạn cung cấp và đồng thời cũng sẽ hỗ trợ cho bạn một vòng chỉnh sửa.

Gói thiết kế này có nghĩa là khách hàng biết chính xác logo của họ sẽ trông như thế nào hoặc đơn giản khách hàng muốn thiết kế lại biểu tượng sẵn trong định dạng nào đó.

Gói thiết kế logo này bao gồm:

1. Bạn sẽ được làm việc với 01 logo designer thông qua điện thoại bất cứ khi nào.

2. Bạn nhận được 01 thiết kế logo.

Gói này là dành cho các công ty mà có một ý tưởng chính xác cho logo của mình hoặc muốn nâng cấp một logo hiện tại. Gói này yêu cầu khách hàng cung cấp 1 bản vẽ hoặc 01 logo hiện tại đang sử dụng.
Không bao gồm minh họa hoặc bản vẽ tay logo.

3. Gói thiết kế logo này không giới hạn về màu sắc.

4. Phiên bản đầu tiên sẽ được bàn giao trong 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn cần gấp logo trong 1 ngày làm việc thì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng với một phần phụ phí.

5. Gửi bảng Final logo bằng email

Chúng tôi cung cấp tất cả các định dạng cần thiết cho cả web và in ấn (bao gồm cả các tập tin nguồn). Chúng tôi cung cấp: Các định dạng PSD, PNG, TIFF, JPEG, GIF và PDF.

 

Liên hệ dịch vụ Gói thiết kế logo starter.

Xin điền đầy đủ các thông tin.

Hotline