Hướng dẫn xóa thư mục Windows.old

10 ngày sau khi nâng cấp lên Windows 10, phiên bản Windows trước của bạn sẽ tự động bị xóa khỏi PC. Tuy nhiên, nếu bạn cần giải phóng dung lượng đĩa và bạn tự tin rằng các tệp và cài đặt của bạn ở đúng vị trí bạn mong muốn trong Windows 10, thì bạn có thể tự xóa phiên bản trước một cách an toàn. Lưu ý rằng bạn sẽ xóa thư mục Windows.old. Thư mục này chứa các tệp cung cấp cho bạn tùy chọn để quay lại phiên bản Windows trước. Không thể hoàn tác việc xóa phiên bản Windows trước.Trong ô tìm kiếm trên thanh taskbar, gõ settings, rồi chọn từ danh sách kết quả.
Chọn System > Storage > This PC và rồi chọn Temporary files.
Trong temporary files, chọn Previous version of Windows và 1 số file không cần thiết và chọn Remove files.

Date: Tháng Ba 14, 2018

Hotline